. , , , — . 8-9 , , , — , . — .

— . , . . ( Menahem Kahana):

– . .